Vi selger fine gavekort som kan brukes hos alle terapeutene på Landeklinikken. De har gyldighet på 12 mnd. Kom innom klinikken og kjøp gavekort eller vi kan sende det i posten og du får et kontonummer og sette inn penger på